visitariazor.com


Visitas al Estadio de Riazor
Galego
Castellano

English


Français
Italiano

A Visita Individual

CALENDARIO

A Visita de GruposA visita consiste nun percorrido polas bancadas, visitándose as zonas de prensa e palco presidencial. No percorrido compre subir e baixar escaleiras.

As visitas poden realizarse en calquera data, sempre previa cita.


Na visita non se verán nin os vestiarios nin a sala de trofeos. Algúns dos trofeos máis salientables do Club poden ser vistos de balde na Deportienda e no Playa Club.

As visitas poden realizarse en calquera data, sempre previa cita. O grupo mínimo será de 20 persoas.


A duración aproximada é de 45 minutos. Os visitantes han estar nun so grupo e non abandonalo antes do remate da mesma.

O custo da visita é de 3 euros por persoa ou ben 2,5 se son mais de 40 persoas.


A entrada das visitas realizarase pola porta 27, de acceso á tribuna, situada sobre a Deportienda na rúa Manuel Murguía.

Se non dexesan recibir pin é posible facer a visita por 2,5 euros ou ben por 2 se son mais de 40 persoas.Os visitantes percibirán un agasallo do Deportivo (a escoller pin, libro ou semellante) como lembranza da súa visita ao Estadio. O guía entregarao durante a mesma.

Táboa de prezos. (preme)O custo da entrada será de 4 euros por persoa independentemente da idade, que se pagarán ao acceder ó recinto.

Acceso Blog


Non se admitirá o pago con billetes superiores a 20 euros, salvo en grupos concertados.


En ningún caso se poderá pisar o terreo de xogo.


Diferentes causas poden supor a supresión dalgunhas visitas. Se o desexa confirme a celebración da do seu interese no teléfono 981 150 168.

departamento
aviso legalVisita Pazo de Mariñán


visitariazor.com
deporcultura.eu